Phúc Hậu Hotel - Lý Sơn

Địa chỉ : Thôn Đông, An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Điện thoại : 0981 979 815

Email : hotelphuchau@gmail.com